Taluzul este o suprafatã înclinatã cu Panta, în General, mai mare de 45 °, realizatã în spécial antropic, Care mãrgineste un rambleu sau un DEBLEU. Alunecãrile de Teren sunt o categorie de fenomene Naturale de RISC, ce definesc procesul de deplasare, miscarea propriu-zisã a rocilor sau depozitelor de PE versanti, Cât si forma de relief rezultatã. Metoda Zeng e Liang (2002) Zeng si Liang au efectuat o serie de Analize parametrice PE un modèle bidimensionnel dezvoltat cu un COD în Elemente finie, ce reproduire cazul pilotilor imersi Într-un Teren în miscare (arbres percés). Modelul bidimensionnelle reproduire o fâsie de Teren de grosime unitarã si presupune cà fenomenul survine în conditii de deformare planà în directe paralelã cu AXA pilotilor. Modelul a fost utilizat pentru a cerceta influenta în formarea efectului ARC a anumitor parametrii ca Interax între piloti, diametrul si forma pilotilor si proprietãtile mecanice ALE terenului. Autorii identificã în raportul dintre Interax si diametrul pilotilor (s/d) parametru déterminant adimensionnel pentru formarea efectului arc. Problema este statique nedeterminatã, Cu Grad de nedeterminare egal Cu (8N-4), Dar cu toate acestea se poate obtine o solutie réducând numãrul necunoscutelor si considerând Deci ipoteze simplificatif, astfel încât sà facà problema determinatã. F = factorul de sigurantã; ci = coezienne efectivã (sau totalã) la baza fâsiei i; φi = unghiul de frecare efectiv (= 0 cu coeziune totalã) la baza fâsiei; Li = lungimea bazei fâsiei i; UCI = presiên în porii în Centrul bazei fâsiei i. Practic de 8 Ani acest Stil de Pescuit si mi-a dat mari satisfactii. Sunt Sigetean si pescuiesc PE acumularea de la Calinesti OAS, unde sa tinut finala A acampionatului national de Stationar 2012. Anul acesta am incercat un stil mai nou, pescuitul englezesc cu pelete PE cirlig.

TEHNICA INSA mi-a dat mari batai de Cap. Mi-AR prinde bine niste sfaturi dans acest sens. poate intr-un articol viitor abordati aceasta tema. Utilajul este de o construcție simpla Dar s. a purtată frontal PE un șasiu solide rezemat PE un tambur métallique de copiere prin care se regleaza si inaltia de taiere. PE tambur sunt montate cuțite Ciocan (TIP săpăligă), Marca Saba prin care se asigură eficacitatea Superioară a tocării. Σ ΔXì · [(Ymi-yG) · Tan (i-αi) + (XMI-xG)] = Σ Wì · (XMI-xG) + Σ Δi-(Ymi-yG) Presupunând cà ΔXi = 0 se obtine metoda obisnuitã. Janbu a mai Propus si o metodã pentru corectarea factorului de sigurantã obtinut cu metoda obisnuitã: metoda propune calcularea a Doi coeficienti de sigurantã: primul (FSM) obinut DIN 1), legat de Echilibrul momentelor; cel de-Al doilea (FSF) DIN 2) legat de Echilibrul fortelor.

În praticã se rezolvã 1) si 2) pentru un Interval dat de Valori ALE unghiului θ, considerând ca valoare Unicã a coeficientului de sigurantã aceea pentru care: expresia de mai jos face referire la adâncimea genericã Z, aferentã unei grosimi unitare a terenului: Stabilzarea taluzurilor prin utilizarea pilotilor realizarea unei Cortine de Piloti, PE taluz, este necesarã pentru a Creste rezistenta la forfecare pentru anumite suprafete de alunecare.